Projecten


Binnen het netwerk van Stichting Ondernemende Kinderboerderijen wordt een groot aantal projecten ontwikkeld: om de missie te versterken, het aanbod te vernieuwen, de capaciteit te vergroten en extra inkomsten te verkrijgen voor kinder- en stadsboerderijen. De projecten dienen bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de kinder- en stadsboerderijen en hen te ontwikkelen tot ontmoetingsplaatsen voor kinderen tussen 0 en 101 jaar. Hieronder zijn voorbeelden opgenomen.

• Leasekip


Met het project ‘lease een kip’ huren mensen twee kippen, zonder te hoeven investeren in een hok, want de dieren worden met hok geleverd. Het project heeft een meerledige doelstelling: een educatieve functie (goede verzorging van dieren), zelf produceren van eitjes en een goede bestemming voor het GFT-afval. Daarnaast levert het project extra inkomsten op voor de kinderboerderij. De ‘huurders’ krijgen een handleiding over het verzorgen van kippen en kunnen voor vragen terecht bij de betreffende kinderboerderij.
De volgende kinderboerderijen doen mee met het project Leasekip
- Balijehoef, Zoetermeer
- Haagse Stadsboerderijen
- Het Akkertje, Rijswijk
- Merenwijk, Leiden.
Het maandbedrag is € 9,95, met een eenmalige bijdrage voor het hok € 25,-- . De huurovereenkomst wordt aangegaan – met het oog op dierenwelzijn - voor 6 maanden.
Naast de belangstelling van particulieren is er steeds meer belangstelling van instellingen (kinderdagverblijven, scholen en zorginstellingen) voor het project.
In 2015 wordt bezien of verdere opschaling van het project mogelijk is, al dan niet in samenwerking met andere partijen.
Stacks Image 213

• Kinderboerderijen Actief Toer


Gedurende een maand laten kinderboerderijen op een positieve manier volop van zich horen door acties, activiteiten en berichten in de media. Tijdens Kinderboerderijen Actief Toer verzorgt iedere kinderboerderij minimaal één activiteit die laat zien wat de kinderboerderij in huis heeft en wordt gespaard voor een concreet doel.

image_02fAM1ex7sqpr3V+dE42AQ

Streven is dat aan eind van de actiemaand zoveel geld is geworven, zodat het spaardoel kan worden gerealiseerd. Bezoekers, omwonenden en bedrijven worden opgeroepen acties te doen en/of geld te doneren voor het spaardoel.
In september 2014 hebben 18 kinderboerderijen meegedaan aan de 1ste editie van de Kinderboerderijen Actief Toer. In total werd ruim € 30.000,-- bij elkaar gebracht.
Van 13 t/m 21 juni is de tweede editie van de Kinderboerderijen Actief Toer.

• Minibieb

Op initiatief van Fonds 1818 en in samenwerking met Greenwish, VisieR en Stichting Minibieb heeft Stichting Ondernemende Kinderboerderijen in 2014 in totaal 28 minibiebs kunnen plaatsen op kinderboerderijen. In een minibieb kan iedereen boeken lenen, ruilen of achterlaten.

minibieb

• Nationale Ouderendag/Pannenkoekdag


Om kinder- en stadsboerderijen voor een zo breed mogelijk publiek interessant te maken is door Stichting Ondernemende Kinderboerderijen samenwerking gezocht met de Nationale Ouderendag (elk jaar 1ste vrijdag van oktober) en Nationale Pannenkoekendag (elk jaar in het voorjaar).

Pannekoeken

Op beide dagen worden ouderen op de kinderboerderij ontvangen en wordt voor hen een activiteit georganiseerd. En dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt immers dat ruim 4 miljoen Mederlandse 55-plussers meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelt (bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2012).
Zowel de Nationale Ouderendag (editie 2014) als de Nationale Pannekoekendag (begin 2015) waren succesvol. In totaal deden bijna 20 kinderenboerderijen mee en werden ruim 250 ouderen bereikt.
In overleg met beide landelijke organisaties wordt gekeken op welke wijze op meer kinderboerderijen – ook buiten de regio van Stichting Ondernemende Kinderboerderijen – de dagen kunnen worden georganiseerd.

Stacks Image 69
Stacks Image 161
Stacks Image 224
Stacks Image 229