Coaching Kinderboerderijen


Een vijftal kinderboerderijen uit het netwerk wordt extra begeleid bij het realiseren van een nader afgebakend ontwikkeltraject. Deze kinderboerderijen zijn gekozen op basis van ingediende projectvoorstellen of ondernemingsplannen. Voorbeelden waarbij SOK betrokken is en coaching/begeleiding biedt zijn o.a.:

  • Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar wilde een horecavoorziening realiseren en op basis van een nader uitgewerkte businesscase financiers aantrekken voor de benodigde investeringen en aanloopverliezen; dit traject is inmiddels gerealiseerd. Op 21 maart jl. is de nieuwe locatie feestelijk geopend door wethouder B. Doorn (zie ook de homepage)
  • Stadsboerderij de Balijhoeve wil de eigen inkomsten verder vergroten en op deze wijze bezuinigingen opvangen. Er wordt gewerkt aan een plan om middels de introductie van een ventwagen meer omzet uit verkoop te realiseren maar ook een extra faciliteit te hebben voor kinderfeestjes en speciale manifestaties. Hiertoe is een inhoudelijk en financieel plan uitgewerkt en wordt gewerkt aan de aanschaf en financiering van een multifunctionele ventwagen. Op basis van deze pilot en de tussentijdse evaluatie wordt geïnventariseerd of ventwagens ook op andere kinderboerderijen kunnen worden geïntroduceerd
  • Kinderboerderij De Kloosterhof te Warmond wil de kinderboerderij qua organisatie verder professionaliseren en investeren in de voorzieningen voor de dieren maar ook voor de bezoekers. Hiertoe worden onder andere nieuwbouwplannen uitgewerkt, gesprekken gevoerd met betrokken stakeholders etc.

COACHING KINDERBOERDERIJEN

Tussentijdse resultaten


Tijdens het traject worden de tussentijdse resultaten hier regelmatig gedeeld. Inzet van dit project is verbetering van de positie van kinderboerderijen op inhoudelijk, organisatorisch en/of financieel gebied. Door speciale thema's te lanceren die in het teken staan van ondernemerschap, individuele begeleiding aan kinderboerderijen uit het netwerk te geven en een soort showcase te presenteren die kinderboerderijen positioneren als moderne sociale ondernemingen.

Meer informatie?


Voor meer informatie over het project of onderdelen daarvan kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen.

Uitgelicht


Een greep uit de Kinderboerderijen die individueel worden begeleid bij het realiseren van hun plan:

http://www.kinderboerderijskip.nl/
http://www.zorg-enkinderboerderijwassenaar.nl/
http://www.kinderboerderijdekloosterhof.nl/
Stacks Image 348
Stichting Ondernemende Kinderboerderijen is een initiatief van Diereninfo & De Blauwe Noordzee.
Voor meer informatie over Ondernemende Kinderboerderijen Haaglanden en Westland: ga naar "Contact".
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en het Fonds Westland.
Stacks Image 43
Stacks Image 46
Stacks Image 49
Stacks Image 52