Deelnemende Kinderboerderijen


De volgende kinderboerderijen participeren in dit project:


Een deel van deze kinderboerderijen is een gemeentelijke instelling, een deel is een zelfstandige stichting (of in een enkel geval onderdeel van een zorginstelling).

Gemiddeld beschikken de kinderboerderijen over 1 tot maximaal 2 reguliere medewerkers, die goeddeels bezig zijn met het beheer, dierverzorging etc. Er is niet of nauwelijks ruimte voor het ontwikkelen van de organisatie, het creëren van nieuwe inkomstenbronnen en het implementeren van nieuw aanbod.

Daarentegen voelt men een grote urgentie om deze situatie te veranderen. Uit gehouden interviews en een uitgebreide enquete kwam naar voren dat het overgrote deel van de beheerders nieuwe inkomstenstromen wil aanboren, de personele capaciteit wil vergroten en vooral ook een spreiding in de beschikbare competenties (fondsenwerving, beheer, marketing&communicatie, educatie etc.) wil realiseren.

In het nieuws

Stacks Image 558


DEELNEMENDE KINDERBOERDERIJEN
Stichting Ondernemende Kinderboerderijen is een initiatief van Diereninfo & De Blauwe Noordzee.
Voor meer informatie over Ondernemende Kinderboerderijen Haaglanden en Westland: ga naar "Contact".
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en het Fonds Westland.
Stacks Image 249
Stacks Image 252
Stacks Image 255
Stacks Image 258