Doelen


Stichting Ondernemende Kinderboerderijen heeft in samenwerking met de deelnemende kinderboerderijen projecten geïnitieerd die hen toekomstbestendiger moeten maken. Door hun missie en doelen te actualiseren, hun capaciteit te versterken en ze te ondersteunen bij het genereren van meer inkomsten.
Stacks Image 481

Thema's


Er staan in dit project verschillende thema's centraal. Zo wordt een deel van de deelnemende kinderboerderijen individueel ondersteund bij het realiseren van nieuwe projecten. Bijvoorbeeld bij het realiseren van een horecavoorziening of het introduceren van een nieuw vrijwilligersmodel.

Verder worden in samenwerking met relevante partners initiatieven ontplooid waar alle 23 deelnemende kinderboerderijen uit het netwerk baat bij kunnen hebben. Zoals het project leasekip op een aantal kinderboerderijen, het plaatsen van minibiebs en het organiseren van activiteiten tijdens Nationale Ouderendag
(zie projecten).

Last but not least wordt een nieuwe strategie voor de samenwerkende kinderboerderijen in het netwerk ontwikkeld. Op basis van een nieuwe, gemoderniseerde missie en het vaststellen van operationele doelen (onder andere op het gebied van bezoekersaantallen, organisatiecapaciteit, eigen inkomsten) kunnen de kinderboerderijen hun positie verder bestendigen en zijn ze beter toegerust om de huidige uitdagingen te kunnen trotseren.

PROJECT & DOELEN
Stichting Ondernemende Kinderboerderijen is een initiatief van Diereninfo & De Blauwe Noordzee.
Voor meer informatie over Ondernemende Kinderboerderijen Haaglanden en Westland: ga naar "Contact".
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en het Fonds Westland.
Stacks Image 30
Stacks Image 33
Stacks Image 36
Stacks Image 39